Начало

Иновативна образователна програма

ТВОРИЛНИЦА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОГНИТИВНИ УМЕНИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА

(за деца и младежи с проблеми в развитието)

СЪДЪРЖАНИЕ:

МОДУЛ 1 – Разпознаване и реализация на емоции

МОДУЛ 2 – Развитие на социални умения

МОДУЛ 3 – Развитие на когнитивни умения, внимание и пространствена ориeнтация

МОДУЛ 4 – Развитие на когнитивни и математически умения

МЕТОДИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1./ Прилагат се интерактивни задачи, които развиват когнитивни умения, социални функции и емоционална регулация при едновременното им съчетание

2./ Децата и младежите се разглеждат като партньори в обучението

3./ В обучението се използва визуализацията и работа с ръце

4./ Дейностите се реализират в група, което допълнително повишава ефективността

5./ Работата е интердисциплинарна и се реализира на различни нива

6./ Работи се активно върху личностното развитие на децата и младежите

В програмата могат да се включат както организации работещи с лица и младежи с проблеми в развитието, така и родители