Екип

Екип
Логопед и социален работник

Милена Кънчева е завършила МП „Психо-социални интервенции с деца и семейства“ и БП „Логопедия“ в Нов български университет, МП „Управление на институции за социална работа“ в СУ „Св. Климент Охридски“. От 13 години работи в Бюро за социални услуги към Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ на Столична община. Координира инициативи и проекти на Гражданско движение „Помощ на лица с проблеми в развитието“ от 2010 г., а от 2013 г. и на едноименната Фондация (ФПЛПР). Има 30 годишен син с разстройства от аутистичния спектър (РАС) – дългогодишната битка за добруването му я прави „експерт от опит“ в самозастъпничеството, родителската подкрепа и комуникацията между институциите и неправителствения сектор.

 

 

 

Антон Димов председател
председател на УС на Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“

Антон Димов  е председател на УС на Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“
Завършва средно специално икономическо образование през 1995 г. През 1999 г. придобива бакалавърска степен по Финанси, специализация „Данъчна и митническа администрация“ от Славянски университет – София. През 2006 година завършва петгодишен курс на обучение и придобива магистърска степен по специалността „Счетоводство и контрол“ от УНСС – София. През 2013 година придобива професионална квалификация по „Здравен мениджмънт“ от ЦСДК при УНСС – София.

От 1995 година работи като икономист и счетоводител. От 2006 година се занимава с частен бизнес – собственик на счетоводна къща и на частна бърза медицинска помощ, които ръководи лично до 2009 и след 2013 година. Заемал експертни и ръководни длъжности в сферата на счетоводната отчетност. След 2008 година заемал ръководни длъжности в сферата на здравеопазването – Заместник-директор на Националния медицински координационен център при Министъра на здравеопазването, главен експерт в Националната здравноосигурителна каса, ВРИД Директор на Дирекция „Здравеопазване“ на Столична община. Съдебно-счетоводен експерт към Софийски градски съд от 2014 година. Ликвидатор към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието от 2014 година.

 

Мираслава Асенова
Техничаски секретар на Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“
Текстилен дизайнер по проекта

Мирослава Асенова е технически секретар на Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“ и логопед в Логопедичен кабинет „Светулките“.  Завършва средно-специално образование в ПГТС „Арх. Йордан Миланов“ гр.Перник със специалност „Интериорен дизайн“ и Бакалавърска програма “Логопедия” и Майнър програма “Театър – учене в трупа” в Нов български университет. Има дългогодишен доброволчески стаж от 2008г. насам в различни НПО, който и помага да натрупа много ценни знания, умения и опит в работата с деца и младежи. Този разнообразен опит, както и редицата други обучения през които е преминала и дават възможност да бъде текстилен дизайнер в Творилницата, където заедно с младежите създаваха чудеса.

 

 

 

Цветелина Иванова Доброволец

Цветелина Иванова завърши магистърска програма по Езикова и речева патология в НБУ, обича децата и работата с тях, споделя, че тя и носи истинско удовлетворение.

Доброволческата работа е част от нейния живот повече от 10 години. Била е доброволец в къщите за бебета към фондация „Надежда за малките“, както и към Дома за деца лишени от родителски грижи с.Доганово.

Цвети споделя: „Да бъдеш доброволец е голяма привилегия, понеже давайки от себе си, всъщност ти получаваш много повече и това те прави истински богат човек.“

 

Май Алхусейн логопед

Завършила е бакалавърска програма по Логопедия и магистратура по „Езикова и речева патология“. Специализира: езикови и артикулационни нарушения, дислексия, заекване. Работи на български и арабски език.

 

 

 

 

 

 

Марина Илиева Керамик

Марина е завършила художественото училище в гр. Троян – СХУПИ гр.Троян 1996-2001г. Работила в различни керамични ателиета през годините, натрупвайки опит и познания от различните майстори.

 

 

 

Мирела Пиронкова
Логопед,
Психолог

Мирела Пиронкова е зам.председател на УС на Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“.
Има бакалавърска степен по Логопедия и Психология в НБУ.